1. Dostęp do Strefy Relaksu (sauna, balia i beczka do schładzania) jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

 

2. Opłata podstawowa umożliwia korzystanie z usług Strefy Relaksu łącznie 2 godziny od momentu nagrzania sauny/balii. Każda następna godzina jest dodatkowo płatna.

 

3. W cenie rezerwacji zapewniane są ręczniki.

 

4. Strefa Relaksu udostępniana jest po wcześniejszym ustaleniu dostępności z właścicielem obiektu. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godziny udostępnienia Strefy.

 

5. Goście mogą wynająć na wyłączność:

 • saunę z beczką do schładzania

 • balię opalaną drewnem

 • całą Strefę Relaksu (sauna, beczka i balia).

 

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Stefy Relaksu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność

 

7. Ze Strefy Relaksu nie mogą korzystać osoby:

 • które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 • z przeciwwskazaniami medycznymi dotyczącymi saunowania lub morsowania (m.in. choroby krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory), a także kobiety w ciąży i podczas menstruacji,

 • przewlekle chore lub posiadające infekcje oddechowe lub skórne,

 • po dużym wysiłku fizycznym lub obfitym posiłku.

 

8. Osoby naruszające porządek, dobre obyczaje, nierespektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń właściciela mogą być usunięte ze Strefy Relaksu.

 

9. Na terenie Strefy Relaksu obowiązuje całkowity zakaz:

wchodzenia na elementy konstrukcyjne

dotykania urządzeń elektrycznych

wnoszenia alkoholu i jedzenia do sauny, beczki i balii

używania środków odurzających i (e)papierosów.

 

KORZYSTANIE Z SAUNY FIŃSKIEJ

 

1. W saunie może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 osób.

 

2. Przed wejściem do sauny należy zostawić obuwie i zdjąć z siebie wszystkie przedmioty, gdyż mogą być przyczyną poparzeń ciała.

 

3. Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w ręcznik, a stopy trzymać na małym ręczniku.

 

4. Jeden cykl kąpieli trwa około 20-30 minut: 10-15 minut przebywania w saunie, a następnie 10-15 minut odpoczynku. Dłuższe przebywanie w saunie może wywołać przegrzanie organizmu!

 

5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować się żadnymi kremami, gdyż powoduje to zablokowanie wydalania potu.

 

6. Po saunie należy wypocząć, pamiętając o odpowiednim nawodnieniu.

 

7. W przypadku pogorszenia samopoczucia podczas pobytu w saunie należy niezwłocznie ją opuścić!

 

KORZYSTANIE Z BECZKI DO SCHŁADZANIA I BALII OPALANEJ DREWNEM

 

1. W balii mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 4 osoby a w beczce – jedna.

 

2. W piecu można palić wyłącznie drewnem dostarczanym przez właściciela. Inny rodzaj opału (np. węgiel) doprowadzi do uszkodzenia pieca i może spowodować zagrożenie pożarowe!

 

3. Przed wejściem do beczki/balii należy zdjąć obuwie.

 

4. Dzieci nigdy nie powinny pozostawać w pobliżu napełnionej wodą beczki/balii bez nadzoru. Należy pamiętać, że nawet zakryta beczka/balia nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed ryzykiem utonięcia.

 

5. Powierzchnia wewnątrz beczki/balii oraz w jej otoczeniu może być śliska – należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu.

 

6. Osobom korzystającym z beczki/balii zabrania się skakania do wody, wlewania i wylewania wody, wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, substancji chemicznych, jedzenia, napojów i zwierząt do wody.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Za skutki zdrowotne przebywania w Strefie Relaksu właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. Goście korzystają z elementów Strefy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

2. Wszystkie nieprawidłowości lub usterki zarówno wynikłe z niewłaściwego użytkowania jak i niezależne od Gościa, powinny być bezzwłocznie zgłoszone właścicielowi.

 

3. W przypadku uszkodzeń w Strefie Relaksu wynikających z nieprawidłowego korzystania lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Gość zostanie obciążony kosztami w pełnym wymiarze.

 

4. Korzystanie ze Strefy Relaksu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w Strefie Relaksu oraz na stronie internetowej oraz w każdym z domków.

REGULAMIN STREFY RELAKSU

REGULAMIN OBIEKTU

 • Cała Strefa Relaksu na wyłączność
 • Zapewniamy ręczniki, olejek i drewno opałowe
 • Dodatkowa godzina +50 zł

Cała Strefa Relaksu

200 złotych

2 godziny

 • Balia na wyłączność
 • Zapewniamy drewno opałowe
 • Dodatkowa godzina +50 zł

Strefa

Cena dla domku

Czas korzystania

(od momentu nagrzania)

Dodatkowe informacje

Balia Opalana Drewnem

Sauna & Beczka

100 złotych

150 złotych

2 godziny
 

2 godziny

 • Sauna i beczka na wyłączność
 • Zapewniamy ręczniki i olejek
 • Dodatkowa godzina +50 zł

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

Dzieci do lat 10

Rezerwacja jest zatwierdzana po wpłynięciu na konto bankowe odpowiedniego zadatku określonego w tabeli cennika.

 

Przed wpłaceniem zadatku rezerwacyjnego proszę zapoznać się z dostępnością terminów.

 

 

 • Opłata za najem pomniejszona o kwotę zadatku jest płacona najpóźniej w dniu przyjazdu. Brak zapłaty tożsamy jest z rezygnacją z rezerwacji.

 

 • Zadatek nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z terminu objętego wcześniej rezerwacją. W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach i z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji.

 

 • W wypadku wcześniejszego wykwaterowania, opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Rezerwacje można składać za pośrednictwem adresu mail: domki.nocleg@gmail.com

 

lub za pod numerem telefonu: +48 534 156 575

 

Numer konta bankowego: 83 1870 1045 2078 1049 0129 0001 (tytułem: "zadatek" + data i nazwisko)

 

 

Wpłata zadatku oznacza akceptację zasad poniższego regulaminu:

 

 

 

  1. Rozpoczęcie doby noclegowej ma miejsce o godzinie 15:00, natomiast jej        zakończenie – o godzinie 10:30.

 

  2. Celem zameldowania pozostałą część opłaty należy wnieść najpóźniej w dniu      przybycia.

 

  3. Wymagane jest okazanie dowodu tożsamości celem spisania umowy (szablon).

 

  4. Opłata nie ulega zmniejszeniu w wypadku późniejszego przyjazdu lub             wcześniejszego wyjazdu.

 

  5. Pobieramy zwrotną kaucję gwarancyjną w wysokości 300 zł.

 

  6. Zabrania się wyrzucania do ubikacji czegokolwiek poza papierem                toaletowym! Wrzucenie innej rzeczy grozi awarią systemu przepompowni i        poniesieniem kosztów naprawy.

 

  7. Wszelkie awarie, usterki lub uszkodzenia (zarówno te wynikłe z winy           Najemcy jak i z czynników od niego niezależnych) powinny być bezzwłocznie      zgłoszone właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 

  8. Szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzeń lub wyposażenia domku      letniskowego są pokrywane w pełnym wymiarze kosztów przez Najemcę.

 

  9. W domku nie można używać urządzeń elektrycznych lub gazowych, które           nie są wyposażeniem budynku, a jednocześnie stanowią zagrożenie pożarowe.

 

  10. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie rekreacyjnym odpowiadają rodzice lub       opiekunowie.

 

  11. Teren wokół domków jest monitorowany a przebywanie na nim oznacza zgodę        na nagrywanie.

 

  12. Korzystanie z placu zabaw i Strefy Relaksu wiąże się z akceptacją regulaminów tych miejsc.

 

  13. Palenie tytoniu i innych używek dozwolone jest jedynie poza             pomieszczeniami domków.

 

  14. Odbiór i zdanie obiektu jest możliwe wyłącznie w obecności właściciela       lub osoby przez niego uprawnionej.

 

  15. Nie przyjmujemy zwierząt.

 

 

Zarezerwuj teraz!

Cennik Strefa Relaksu

Realizujemy bony turystyczne!

Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

*Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

 

 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Zadatek rezerwacyjny w wysokości 50% ceny usługi
 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Dodatkowa osoba +50 zł
 • Zadatek rezerwacyjny w wysokości 50% ceny usługi
 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Dodatkowa osoba +50 zł
 • Zadatek rezerwacyjny w wysokości 50% ceny usługi
 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Dodatkowa osoba +50 zł
 • Zadatek rezerwacyjny w wysokości 1/3 ceny usługi
 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Dodatkowa osoba +50 zł

Pozostałe terminy

Cena do negocjacji!

2 dni

Cennik

Boże Narodzenie/ Wielkanoc

500 złotych/doba

3-4 dni

Boże Ciało / Majówka / JoyRide / Trzech Króli

600 złotych/doba

3-4-5 dni

Niniejszy cennik zawiera wszystkie opłaty związane z usługą noclegową. Nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat (parking, internet, prąd, woda, ogrzewanie itp.).

Strefa Relaksu jest dodatkowo płatna a jej cennik znajduje się poniżej.

Przed rezerwacją domku zapoznaj się z dostępnością terminów i regulaminem rezerwacji.

Okres

Cena za domek (4 os.)

Minimalny pobyt

Dodatkowe informacje

Sylwester

Sezon zimowy (14.01-26.02)

Sezon letni  (11.06-18.09)

400-500 złotych/doba

400-450 złotych/doba

1000 złotych/doba

3-4 dni
 

4 dni

4 dni

 • Zadatek rezerwacyjny w wysokości 1/3 ceny usługi
 • Kaucja zwrotna 300 zł
 • Dodatkowa osoba +50 zł

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

 

 

 

: nocleg.w.gorach

 

: zaciszne_domki

 

 

 

 

ATRAKCJE

GALERIA

CENNIK

KONTAKT:

REGULAMIN

 

 

 

TOTAEL SP. Z O.O.

Zaciszne Domki w Kluszkowcach

ul. Rozwojowa 50

34-440 Kluszkowce

e-mail: domki.nocleg@gmail.com

tel.: +48 534 156 575

nr konta: 83 1870 1045 2078 1049 0129 0001